VER O QUE ESTÁ DIANTE DOS NOSOS OLLOS,
REQUIRE UN ESFORZO CONSTANTE.NÓS

Fomentamos un cambio local e global cara a unha sociedade respectuosa co medio ambiente, xusta e solidaria. Utilizamos a acción directa non violenta para atraer a atención pública cara os problemas globais do medio ambiente e impulsar as solucións necesarias para a nosa misión que é conservar a natureza, os seus hábitats e especies, e loitar contra as ameazas sobre a vida na Terra. Para alcanzar a nosa misión, traballamos con todas as nosas forzas, paixón e creatividade, en defensa da natureza e as persoas para ter un futuro verde e en paz.
TRABALLAMOS POR

  1. Deter o cambio climático.
  2. Protexer a biodiversidade en todas as súas formas.
  3. Previr a contaminación e o abuso dos océanos, as terras, o aire e a auga doce.
  4. Loita contra os malos tratos animais en calquera das súas formas: zoolóxicos, tauromaquia, circos, granxas industriais, caza, etc.
  5. Promover a paz, a non violencia e o respecto do noso planeta e todo o que nel se contén.
  6. Fomentar unha alimentación sen uso da violencia… veganismo.
  7. Para cumprir a nosa misión non temos aliados nin adversarios permanentes.
  8. Promovemos o debate aberto e informado sobre as opcións ambientais da sociedade.